Raylı Sistem Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri

Tramvay Sistemleri
Hafif Metro Sistemler
Metrolar
Banliyö Hatları
Hızlı Tren Sistemleri
Gar İstasyon Yapıları
Depo, Atölye, İşletme ve Bakım Tesisleri

Karayolu ve Sanat Yapıları Müşavirlik Hizmetleri

Otoyol ve Devlet Yolları
Köprüler (Ön Gerilmeli Kirişli, Ard Germe, Eğik Askılı, Dilimli Tabliye)
Viyadük ve Tüneller
Sanat Yapılarının Geoteknik Tasarımı


Raylı Sistem Araç Müşavirliği


İmalat, Tip, FAT ve SAT Testleri
Araç Tasarım ve Ekipman
Sinyalizasyon ve Haberleşme Testleri
Sistem Entegrasyonları ve Arayüzler
Yolculu - Yolcusuz Deneme İşletme Testleri
Ticari İşletme Danışmanlığı
Performans Değerlendirme
Araç Teknik Şartname ve İhale Dokümanları Hazırlanması


Raylı Sistem Mühendisliği

İmalat, Tip, FAT ve SAT Testleri
Metro Projeleri
Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projeleri
Hızlı Tren Ulaşım Sistemi Projeleri
Tramvay Projeleri
Elektro – Mekanik Projeleri
Raylı Sistem Depo Projeleri

Karayolları ve Sanat Yapıları Mühendisliği

İmalat, Tip, FAT ve SAT Testleri
Otoyol ve Devlet Yolu Projeleri
Kavşak Projeleri
Köprü, Viyadük ve Tünel Projeleri
Trafik ve Güvenlik Projeleri
Drenaj ve Altyapı Projeleri
Hidrolik, Jeolojik ve Jeoteknik Raporlar
Kamulaştırma Projeleri
Teknik Şartname ve İhale Dökümanı Raporları

Ulaştırma Hizmetleri Mühendisliği

Kent Bütünü Ulaşım Ana Planları
Ulaştırma ve Trafik Mühendisliği Projeleri
Kent İçi Toplu Taşıma Planlaması
Ulaşım Sistemleri Fizibilite Etütleri